Aktuelt

I december 2018 og januar og februar 2019

udstillede Anne Larsen maleri og keramik

i Borbjerg Kirkehus.


I marts, april og maj 2019 udstiller Anne i

Struer Kirkehus.